my menu
 
   科室介紹  疾病與儀器  醫療團隊  研究教學與未來展望

 
    有四位心臟內科專科醫師,負責一般病房及加護病患病患的照顧及執行各項心臟功能的檢查。自9012月引進奇異心導管機,97年4月引進第二套更新型的奇異全數位平板式心導管機,可執行各項心臟血管疾病的檢查及治療,包括動脈氣球擴張術及支架置放,本院並有心臟外科醫師可做妥善支援。本科與榮總、長庚、奇美等醫學中心有建教合作及技術交流。

  目前共設立二間心導管室,第一導管室於200110月 設立,200112月正式啟用,並於20084月啟用第二心導管室,目前心導管室有技術員七人。

 
                                  

 

 

 

100x80